GEMUE莘默690 20D78 711411/N高清大圖 查看詳情>

¥ 1.0 .00 /件
查看聯繫方式
GEMUE莘默690 20D78 711411/N GEMUE莘默690 20D78 711411/N GEMUE莘默690 20D78 711411/N
  • GEMUE莘默690 20D78 711411/N
  • GEMUE莘默690 20D78 711411/N
  • GEMUE莘默690 20D78 711411/N
產品屬性:
是否有現貨:否 | 認證:45321 | 連接頭:ST | 光纖端面:FC | 光纖芯數:單芯 | 型號:354354 | 規格:4328745 | 商標:12453 | 包裝:12345 | 專利分類:12345
您正在查看 莘默(上海)自動化設備有限公司 的GEMUE莘默690 20D78 711411/N高清大圖,更多的GEMUE莘默690 20D78 711411/N高清大圖盡在中國製造網,如果您想瞭解本產品的詳細情況請查看: GEMUE莘默690 20D78 711411/N